Laboratuvarlarımız

 Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı
alt
  EEG Laboratuvarı
alt
 Biyofizik Ana Bilim Dalı
alt
  Tremor Kayıt ve Analiz Laboratuvarı
alt
  Objektif Koku Testi Laboratuvarı
alt
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
alt
  Biyokimya Laboratuvarı
alt
  Endokrin Laboratuvarı
alt
  Genetik Laboratuvarı
alt
  Hematoloji Laboratuvarı
alt
  İmmünoloji Laboratuvarı
alt
  Kardiyoloji Laboratuvarı
alt
  Moleküler Laboratuvarı
alt
  Nefroloji Laboratuvarı
alt
  Nöroloji Laboratuvarı
alt
  Solunum Laboratuvarı
alt
 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
alt
  Elektromiyografi (EMG) Laboratuvarı
alt
  Yutma Bozuklukları Tanı ve Tedavi Laboratuvarı
alt
 Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
alt
  Solunum Fonksiyon Testi Labratuvarı
alt
 İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı
alt
  Endokrin Laboratuvarı
alt
  Hematoloji Laboratuvarı
alt
  İmmünoloji Laboratuvarı
alt
 Kan Merkezi
alt
  Kan Merkezi Laboratuvarı
alt
 Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
alt
  Ekokardiyografi Laboratuvarı
alt
  Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Laboratuvarı
alt
 Nöroloji Ana Bilim Dalı
alt
  Kas Patoloji Laboratuvarı
alt
  Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı
alt
  Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı
alt
  Nörosensöriyel Laboratuvarı
alt
 Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
alt
  Ria Laboratuvarı
alt
 Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi
alt
  Doku Tipi Laboratuvarı
alt
 Patoloji Ana Bilim Dalı
alt
  Patoloji Laboratuvarı
alt
 Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
alt
  Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
alt
  Asbest Araştırma Laboratuvarı
alt
  Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı
alt
  Tarama ve Elektron Mikroskop Laboratuvarı
alt
 Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
alt
  Deneysel Araştırma Laboratuvarı
  Moleküler ve Hücre Kültürü Laboratuvarı
alt
 Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
alt
  Tıbbi Genetik Laboratuvarı
alt
 Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
alt
  Kültür Laboratuvarı
alt
  Seroloji ve Viroloji Laboratuvarı
alt
 Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı
alt
  Moleküler Parazitoloji Laboratuvarı
alt
  Parazitoloji Poliklinik Laboratuvarı
alt
  Seroloji Laboratuvarı