Yetişkin Bölümü

 Acil Tıp
alt
 Adli Tıp
alt
 Anatomi
alt
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alt
  Ağrı Bilim Dalı
alt
 Beyin ve Sinir Cerrahisi ( Nöroşirürji Ana Bilim Dalı)
alt
  Pediyatrik Nöroşirürji Bilim Dalı
alt
 Biyofizik
alt
 Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
alt
 Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)
alt
 Enfeksiyon Hastalıkları ( Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı )
alt
 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
alt
 Fizyoloji
alt
 Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
alt
 Göğüs Cerrahisi
alt
 Göğüs Hastalıkları
alt
 Göz Hastalıkları
alt
 Halk Sağlığı
alt
 Histoloji ve Embriyoloji
alt
 İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
alt
  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
alt
  Gastro Enteroloji Bilim Dalı
alt
  Hematoloji Bilim Dalı
alt
  Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı
alt
  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
alt
  Nefroloji Bilim Dalı
alt
  Romatoloji Bilim Dalı
alt
  Sosyal Tıp Bilim Dalı
alt
  Geriatri Bilim Dalı
alt
 Kadın Hastalıkları ve Doğum
alt
 Kalp ve Damar Cerrahisi
alt
 Kardiyoloji
alt
 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
alt
 Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi Polikliniği
alt
 Nöroloji Ana Bilim Dalı
alt
  Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
alt
 Nükleer Tıp
alt
 Ortopedi ve Travmatoloji
alt
  El Cerrahisi Bilim Dalı
alt
 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
alt
 Radyasyon Onkolojisi
alt
 Radyoloji Ana Bilim Dalı
alt
 • Nöroradyoloji Bilim Dalı
alt
  Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı
alt
  Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
alt
 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
alt
  Konsültasyon ve Liyezon Bilim Dalı
alt
 Spor Hekimliği
alt
 Tıbbi Biyokimya
alt
  Klinik Biyokimya Bilim Dalı
alt
 Tıbbi Biyoloji
alt
 Tıbbi Farmakoloji
alt
 Tıbbi Genetik
alt
 Tıbbi Mikrobiyoloji
alt
 Tıbbi Parazitoloji
alt
 Tıbbi Patoloji
alt
 Tıp Eğitimi
alt
 Tıp Tarihi ve Etik (Deontoloji)
alt
 Üroloji