MİSYONUMUZ

Bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üretmek  ve bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek  amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vererek ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları  gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü,dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Bilimsellik
  • Evrensellik
  • Toplumsal yararlılık
  • Çağdaşlık
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • Katılımcılık
  • Güvenilirlik